Now Reading
Hur vi tolkar bildspråk

Synen anses av många som det främsta av de fem sinnena. Det är genom synen som de flesta försöker förstå och värdera omvärlden. Hur tolkar vi då bildspråket och varför skapar vi de associationer som vi gör?

Bildspråket, sättet att översätta verkligheten till bilder.

Bilden som skapas går direkt på det undermedvetna och minnet där vi i sista led skapar en känsla genom att vi associerar olika moment i bilden, både medvetet och undermedvetet.

Bilder kan påverka känslor och skapa viktiga associationer, idéer och fantasier som kan hjälpa oss i jakten att förstå vår tillvaro eller se den från nya perspektiv. Vi kan inspirera och skapa dynamik genom bilden.

Allt detta grundar sig på människans behov att möta sig själv. Kan verka flummigt men vi behöver en självdistans där vi reflekterar över jaget i både dåtid, nutid och framtid. Bilden kan konservera dåtiden, vara nutiden och få oss att begrunda över framtiden.

För att bättre förstå hur bildspråket påverkar oss så kan vi dela in bildspråket i 5 kategorier.
Faktainnehåll, kulturella associationer, personliga associationer, arketyper och fotografens avsikt.

Det vi ser i en bild och kan direkt peka ut att där är ett bord, stol eller människa kan vi dela in som faktainnehåll. Det fysiska är faktainnehållet kan påverkas av de kulturella associationerna.

I det kulturella arvet tar vi med oss värderingar och erfarenheter som råder i vår egna kultur.
Människor från olika kulturer skapar associationer på olika sätt utifrån deras egna kultur.

Personliga associationer

Dessa kommer från egna erfarenheter och minnen som triggas genom bildens fakta och stämning. Vi har alla olika minnen och erfarenheter som påverkar hur vi uppfattar bildens.
Människor relaterar sig till omvärlden utifrån det individuella vilket medför att de personliga associationerna påverkar starkast hur vi uppfattar och tolkar en bild.

Arketypisk upplevelse

Detta grundar sig på nedärvda bilder och symboler som påverkar oss människor likartad oavsett vilken kultur vi kommer ifrån. Exempel kan vara eld som symbol, i alla kulturer har den en kraftfull symbolik. Fotografens avsikt är det som påverkar oss sist. Vad vill fotografen berätta eller förmedla genom bilden.

What's your reaction?
Älskar det
0%
Gillar det
0%
Vill ha
0%
Har
0%
Gillar inte
0%
About The Author
Profilbild på Daniel Norin
Daniel Norin
Comments
Leave a response

Leave a Response